top of page
Fästpunkt 1

Uppbyggnad av familjecenter

 

Våren 2014 beslutade stiftelsen att börja ett nytt projekt från grunden. Efter en omfattande research fastnade man för byn Bobikuma som uppfyllde de kriterier som stiftelsen sökt.

 

Den nya satsningen ska fungera som ett stöd- och utbildningscenter för utsatta familjer.

Vi kommer att ge stöd till familjer för att undvika att barn tvingas överges, samarbeta med socialtjänsten och ta hand om föräldralösa och övergivna barn tills man hittar fosterhemsplacering eller adoption samt stötta familjer för att möjliggöra fler barns skolgång.

Lite om Bobikuma

Bobikuma ligger i den centrala regionen av Ghana. Närmaste stad, Agona Swedru ligger cirka 30 minuters bilväg bort och har uppskattningsvis 7 000 invånare. Bobikuma omringas av många små fattiga byar. Den huvudsakliga försörjningen är småskaligt jordbruk på små marker. Man odlar till största delen kakao men även majs, casava och andra grödor. Fattigdomen är påtaglig och utbildningsnivån är låg. Barn och ungdomar hoppar ofta av grundskolan och graviditeter bland tonårstjejer är vanligt.

 

Situationen för barn i Ghana

Efter att ha stöttat ett barnhem i Ghana sedan 2008 har vi kommit i kontakt med många barn med olika bakgrund och olika historier. Många av barnen har mist den ena eller båda föräldrarna, vissa har blivit bortlämnade på grund av att familjen inte kan försörja dem. Andra har varit sjuka eller omhändertagits av myndigheterna på grund av misskötsel. I bästa fall hamnar de socialt utsatta barnen på barnhem vars standard kan variera kraftigt. Vissa hem drivs illegalt för att tjäna pengar och där lever barnen under katastrofala förhållanden. De får varken kärlek eller uppmärksamhet och får växa upp utan den trygghet och det stöd en familj kan ge.

När barnen når skolåldern är grundskolan gratis men familjen måste stå för barnens uniform, skolböcker och avgifter för prov. Utgifter som många familjer inte har råd med. Därför går många barn inte i skolan utan driver runt på gatorna eller tvingas jobba från tidig ålder för att bidra till familjen inkomst.

Mål

 •  Att kunna erbjuda akutbostäder för 30 personer.

 •  Att kunna erbjuda stöd på daglig basis till 30 barn.

 • Att driva ett litet jordbruk och en hönsfarm som kan leda till sysselsättning och en liten inkomst till verksamheten.

 Målsättningen är att succesivt utöka verksamheten för att hjälpa fler.

Läs mer om familjecentret här

För att kunna uppfylla målen kommer stiftelsen att erbjuda:

 • Akutbostäder för föräldrar och barn. Under tiden de bor hos oss ska vi yrkesutbilda föräldern för att möjliggöra en hållbar inkomst samt erbjuda dem stöd när de lämnar barnhemmet, exempelvis i någon form av sysselsättning som kan ge en stadig inkomst.

 • Driva enklare förskoleverksamhet, barn (0-6 år) ska få enklare pedagogisk verksamhet medan deras föräldrar arbetar. För familjer som klarar av sin försörjning tar vi en mindre avgift för denna tjänst.

 • Samarbete med skolorna för att stödja ett antal barn med till exempel genom mat, böcker, uniform, skor och examinationsavgifter.

 • Extra lektioner och läxhjälp för elever som behöver stöd och motivation för att klara av skolan.

Byggprocessen 

Hållbarhet är målet med hela centret och ska prägla hela projektet, både i byggprocess och i drift. Vi undersöker och inriktar oss på hållbara byggmetoder och tittar på miljövänliga och innovativa lösningar. Vi vill ta tillvara på lokala material och råvaror och anlita lokal arbetskraft för att gynna hela samhället. Vi kommer som en dal av det hållbara tänket bygga i en metod som heter rammed earth.
Vi vill tillsammans med befolkningen jobba mot en långsiktig förbättring av familjers livssituation.

Framsteg

 • Köpt mark (1 hektar) och genomgått registreringsprocess i det nationella registret över markrättigheter i Ghana.​

 • Byggt en mur runt maken av säkerhetsskäl.

 • Borrat en vattenbrunn och dragit el till marken.

 • Tagit fram ritningar tillsammans med arkitekt Johanna Wickström.

 • Kontrakterat ett lokalt byggföretag för att ta fram konstruktionsritningar och alla bygghandlingar som krävs för bygglovsansökningar.

 • Bygglov beviljat! 

 • Kontrakterat ett lokalt byggföretag Fusion Design Studios Accra. 

 • Markberedningen klar, December 2019. 

 • Påbörja grunden. Januari 2020.

 • Påbörjat uppbyggnaden av väggar (Rammed earth) Mars 2020.

 • 90% av väggarna är klara augusti 2021.

 • Takkonstruktionen är påbörjad, augusti 2021. 

 • Takläggning färdigställd, april 2022.

 • Elen klar maj 2023

 • Dörr- och fösterkarmar klara juni 2023

 • Golvet påbörjat juni 2023


Till vår hjälp i processen har vi tagit in byggingenjörer genom ingenjörer utan gränser och så har vi ett nära samarbete med sen Svensk-Ghananska handelskammaren som bidrar med ovärderliga kontakter och lokalkännedom. 

För att uppnå detta krävs ert stöd och investeringar!
Hoppas ni fortsätter att följa oss under denna spännande resa!

Vi ser fram emot att fortsätta vårt arbete och göra skillnad för fler barn och familjer i Ghana.

Följ oss i sociala medier för löpande uppdateringar om processen! 

MAD rendering2_edited.jpg
bottom of page