top of page
Fästpunkt 1

Vi jobbar efter de Globala målen

Ingen fattigdom

Vi är övertygade om att kunskap är avgörande för en långsiktigt hållbar förbättring för familjers framtid. Därför bygger vi nu ett familjecenter i byn Bobikuma, Ghana. Bobikuma omringas av många små byar där fattigdomen är påtaglig och utbildningsnivån är låg. Familjecentret ska fungera som ett stöd- och utbildningscenter för utsatta familjer för att förbättra deras livssituation.

Jämställdhet

Familjecentret i byn Bobikuma kommer att erbjuda akutbostäder för föräldrar och barn. Under tiden de bor på centret kommer föräldrar ha möjligheten att yrkesutbilda sig för att möjliggöra en hållbar inkomst samt erbjuda dem stöd när de lämnar familjecentret. Detta kommer vara i någon form av sysselsättning vilket kan ge en stadig inkomst.

Vi kommer även att driva ett ”daycare center” för att ta hand om små barn (0-6 år) medan deras föräldrar arbetar. Detta är främst för att skapa förutsättningar för en rättvis fördelning av inflytande, resurser och möjligheter för alla föräldrar att påverka sin framtid vilket är ett steg i rätt riktning för jämställdhet. 

Ingen hunger

På vår mark i Bobikuma odlar vi flera grödor. Skörden delas ut till behövande familjer där arbetet utförs avlönat till arbetarna, som i sin tur kan försörja sina familjer. 

På sikt ska farmen bidra till självförsörjande av familjecentret. Stiftelsen säljer även gåvokort till förmån för behövande familjer Bobikuma som en extra hjälp. 

Hållbar konsumtion och produktion

Hållbarhet är huvudmålet med familjecentret och ska prägla hela projektet, både under byggprocessen och i drift. Därför arbetar vi med hållbara byggmetoder och miljövänliga och innovativa lösningar för bästa möjliga resultat. Det är viktigt för oss att ta tillvara på lokalt material och råvaror men ävanlita lokal arbetskraft för att gynna hela samhället. Tillsammans med befolkningen vill vi jobba mot en långsiktig förbättring av familjers livssituation. 

God utbildning för alla

Vi tror på utbildning och kunskap som den viktigaste förutsättningen för en långsiktig och hållbar förbättrad framtid för barn och familjernas livssituation. Familjecentret i Bobikuma är därmed en startpelare som kommer hjälpa till där utbildningsnivån är låg och fattigdomen påtaglig. Grundskolan är gratis men familjen måste betala för barnens uniform, skolböcker och avgifter för prov vilket är utgifter många familjer inte har råd med.

Vi samarbetar därför med skolorna i området för att stödja barn med t.ex. mat, böcker, uniform, skor och avgifterna för examinationer. Vi ser även till att möjliggöra extra lektioner samt läxhjälp till elever som behöver det stöd och motivationen för att klara av skolgången.

Sustainable-Development-Goals_icons-17-1

Genomförande och globalt partnerskap

Med vårt engagemang vill vi vara med och bidra till ett genomförande av Agenda 2030. Det gör vi genom att samla/mobilisera stöd från privatpersoner, partnerskap och näringsliv. Och genom attt använda vår kunskap och erfarenhet till att skapa långsiktig förbättring av livssituationen för behövande barn och familjer.

bottom of page